การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ
ในหัวข้อ “A lie has speed, but truth has endurance.”

pbs1 1 4 2562กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) [ESU Thailand] จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ (2019 National Public Speaking Competition) ในหัวข้อ “A lie has speed, but truth has endurance.” เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศ ให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่

นางสาวพริบพันดาว เหล่าเจริญพรกุล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

           รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่          

นายสมิทธ์ โชโลส
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่

นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ทั้งนี้ นักเรียนที่เป็นผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าว สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2019 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 (รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นผู้แทนสำรองตามลำดับในกรณีที่ผู้ชนะเลิศติดภารกิจอื่นหรือไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมได้) โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว ผลการแข่งขัน

pbs2 1 4 2562

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 เมษายน 2562

**************************************************************************

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ

ในหัวข้อ Great artists have no country.”

PBS2 5 4 2561กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) [ESU Thailand] จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ (2018 National Public Speaking Competition) ในหัวข้อ Great artists have no country.” เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศ ให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่

นายธนดล ตันติวิท
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต

รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่

นางสาวบุญญวาสน์ มันตานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่

นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล
โรงเรียนสาธิตบางนา

ทั้งนี้ นักเรียนที่เป็นผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าว สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2018 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2561 (รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นผู้แทนสำรองตามลำดับในกรณีที่ผู้ชนะเลิศติดภารกิจอื่นหรือไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมได้) โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว ผลการแข่งขันPBS1 5 4 2561

*****************************************************


การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ

ในหัวข้อ To define is to limit.”

publicspeaking 24 3 2560

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) [ESU Thailand] จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ (2017 National Public Speaking Competition) ในหัวข้อ To define is to limit.” เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศ ให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่

นางสาวรีเบ็คก้า แอนน์ พรีน
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต

รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่

นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล
โรงเรียนสาธิตบางนา

รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่

นางสาวธีริศรา พืชสิงห์
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ นักเรียนที่เป็นผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าว สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2017 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2560 (รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นผู้แทนสำรองตามลำดับในกรณีที่ผู้ชนะเลิศติดภารกิจอื่นหรือไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมได้) โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว
publicspeaking1 24 3 2560
publicspeaking2 24 3 2560
  **************************************************

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ
ในหัวข้อ “The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any”

publicspeaking final 11 3 2559

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษาสากลและเป็นสื่อกลาง ในการเรียนรู้และการสื่อสารระดับนานาชาติ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการ ศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงได้ให้ความสำคัญแก่ภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษากลางของอาเซียน เพราะหากคนไทยไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากการเป็นพลเมืองอาเซียนได้ เพราะบัณฑิตไทยในอนาคตจะต้องแข่งขันกับแรงงานอาเซียนเกือบ 600 ล้านคน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รณรงค์ให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 16 - 20 ปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 15 ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะการสื่อสารภาษา อังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการ แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร ในราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี
    ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) [ESU Thailand] จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ (2016 National Public Speaking Competition) ในหัวข้อ “The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any” เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศ ให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

1. ผู้ชนะเลิศ ได้แก่
นางสาวพิมพ์พลอย ริเกอร์
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
2. รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่
นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล
โรงเรียนสาธิตบางนา
3. รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่
นายพร้อม พุทธิศรี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ทั้งนี้ นักเรียนที่เป็นผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าว สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2016 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2559 (รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นผู้แทนสำรองตามลำดับในกรณีที่ผู้ชนะเลิศติดภารกิจอื่นหรือไม่สามารถ เดินทางเข้าร่วมได้) โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าวpublic speaking Results 1 11 3 2559 public speaking Results 2 11 3 2559 public speaking Results 3 11 3 2559

 ++ ผลคะแนนการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ Click..

**************************************************

 การจัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2558

publicspeaking 2015 13 3 2558

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

โดยในรอบชิงชนะเลิศมีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 12 ราย สำหรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวฐิตารีย์ ลภนะพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนันท์ธนิก ตันติวัสดาการ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวธัญชนก นิพพานนท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันใน ระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 ณ สหราชอาณาจักร

publicspeaking 2015 2 13 3 2558 horzทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาตินานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษา อังกฤษระดับชาติ โดยเฉพาะผู้ชนะเลิศการแข่งขัน จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยในอนาคต เอกสารแนบ คลิก..

***************************************

การจัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ

public speaking 2013 thailand

กระทรวง ศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงานองค์กรหลักได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)[The English-Speaking Union Association : ESU]จัดให้มีการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาจำนวน 1 – 2 คน ที่มีความสามารถโดดเด่นในการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นผู้แทน ประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในระดับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ โดยสมาคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันและร่วมกิจกรรมที่ประเทศ อังกฤษ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการคัดเลือกนัก เรียนไปร่วมการแข่งขัน ซึ่งในแต่ละปีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษแห่งประเทศอังกฤษจะกำหนดหัวข้อที่จะใช้ แข่งขันแตกต่างกันไป

esu public speaking

รูปแบบการแข่งขันฯ ระดับชาติ

              กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มาจากการเสนอชื่อจากหน่วยงานองค์กรหลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่คัดเลือกนัก เรียน-นักศึกษา ให้เป็นผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกเหมือนกับการแข่งขันที่ประเทศอังกฤษ แบ่งการคัดเลือกออกเป็น 2 รอบ

1. รอบรองชนะเลิศ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับความร่วมมือหน่วยงานองค์กรหลัก ในการเสนอชื่อนักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในรอบรองชนะเลิศ

2. รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ณ สถานที่ที่สมาคมฯ จัดเตรียมไว้เพื่อเพื่อคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบ รองชนะเลิศให้เหลือเพียง จำนวน 1 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี

3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

              จากการดำเนินงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง และสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) รวมถึงเครือข่ายองค์กรอื่น เช่น British Council ปรากฏผลความสำเร็จในการดำเนินงานในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ ดังนี้

              - ปี พ.ศ. 2551 น.ส.กัญญาณัฐ ปิติเจริญ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันอันดับ 2

              - ปี พ.ศ. 2544 นางสาวอรนภา ช่วยประสิทธิ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (1 ใน 4 คน)

              - ปี พ.ศ. 2545 นางสาวถนอมวงศ์ ภูริสัตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ (1 ใน 8 คน)

public speaking pic
 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษาสากลและเป็นสื่อกลาง ในการเรียนรู้และการสื่อสารระดับนานาชาติ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน การศึกษาเพื่อบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 จึงได้ให้ความสำคัญแก่ภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษากลางของอาเซียน หากคนไทยไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพจะไม่ สามารถรับประโยชน์จากการเป็นพลเมืองอาเซียนเพราะบัณฑิตไทยในอนาคตจะต้องแข่ง ขันกับแรงงานอาเซียนเกือบ 600 ล้านคน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รณรงค์ให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ร่วมมือกับสมาคมพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand จัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 10 ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะการสื่อสารภาษา อังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้า ร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในราวเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

                   สำหรับปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอไปทำงานในต่างประเทศได้ และการเตรียมคนไทยให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ในสี่ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียน ครู และนักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในทุกสังกัดเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ผ่านการปฏิบัติจริงตามหลักกติกาสากล โดยใช้เกณฑ์การตัดสินของ The English Speaking Union ประเทศอังกฤษ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทย และต่างประเทศ จากภาครัฐ และเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ความรู้ในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันฯ จะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ ชุมชนในระดับนานาชาติ ปี 2558 ณ ประเทศอังกฤษต่อไป

public speaking 2013

****************************


 

สรุปรายชื่อผลการแข่งขันตั้งแต่ปี 2554 - 2562 (DOWNLOAD)


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking