ยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
คุณหญิงกัลยาฯ ชูความสำคัญของการศึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกโลก
ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เข้าพบผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
ศธ. เสนอเชียงรายและเพชรบุรี สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
ปศธ. หารือ UNICEF เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือยกระดับการศึกษาไทย
Shadow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์