การประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา
สรุปผลการสัมมนาออนไลน์การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในช่วงโควิด -19 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 209
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่
Shadow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์

May 08, 2020
covid1 8 5 2563

ยูเนสโกเรียกร้องให้ทั่วโลกรับมือกับผลกระทบด้านวัฒนธรรมจากภาวะวิกฤตโควิต 19

ยูเนสโกได้จัดการประชุมทางไกลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว…

ebook icon
E-Book

readmore 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
88.2%Thailand Thailand
8%United States United States
1.1%Lao People Lao People'S Democratic Republic
0.3%Japan Japan
0.2%China China
0.2%Morocco Morocco
0.1%Egypt Egypt
0.1%Ireland Ireland
0.1%Australia Australia
0.1%Malaysia Malaysia

Today: 81
Yesterday: 878
This Week: 2640
Last Week: 6832
This Month: 10588
Last Month: 20450
Total: 300378
© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking