ถ้อยแถลงจากที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาซีมีโอ ทั้ง 11 ประเทศ SEAMEO Ministerial Policy e-Forum on COVID-19 Response

SEAMEO e Forum on COVID 19 24 6 2563
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การซีมีโอ…

การประชุมการจัดทำคู่มือโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ

meeting 17 4 2563
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา…

ผู้ได้รับทุนรัฐบาลโมร็อกโกเดินทางเข้าพบรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

imam 3 1 2563
ผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลโมร็อกโกเพื่อไปเข้ารับการอบรม…
© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking