×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

Wednesday, 17 June 2009 12:37

วารสารยูเนสโก คูริเย

cover   ยูเนสโก คูริเย ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - กันยายน 2554
สตรีกำลังพิชิตขอบเขตใหม่ของอิสรภาพ

แชมป์โลกผู้ปกป้องผองสตรี โอบเอื้อให้คีร์กิชสถานมีเสถียรภาพเรื่องของพันธกิจความรับผิดชอบได้สิทธิแต่สูญเสียเสรีภาพอาชญากรรมที่ยุงถูกปล่อยให้ลอยนวล ไม่ครั่นคร้าม ขามเกรงสิ่งใด ทนายความผู้แกร่งกล้าต่อต้านระบบทรราชย์ ช้าๆ ทว่าแน่นอน ดวงดาวที่สุกสกาวบนทางช้างเผือกของฉัน ติดตามอ่านได้จากคูริเยฉบับนี้
ฉบับภาษาอังกฤษ
   
cover_Jan-April_2011  
เคมีกับชีวิต
สมัชชา ขาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2011  เป็นปีเคมีสากล (IYC 2011) ตามคำเสนอของเอธิโอเปีย จุดมุ่งหมายก็เพื่อเฉลิมฉลองคุณูปการเคมีมีต่อความผาสุกของมนุษย์ภายใต้คำ ขวัญ "เคมี : ชีวิตของเรา อนาคตของเรา" ติดตามอ่านได้จากฉบับนี้
   
cover-sep-dec-2011  
การเกิดใหม่ของเฮติ
ดินแดนเฮติอันเป็น "ผืนแผ่นดินซึ่งทั้งเมล็ดพันธ์ุ์แห่งการกดขี่และการต่อต้านถูกหว่านไว้ตามถ้อยคำของ โวเล โซคินยา ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี 1986 กำลังเตรียมปรับพื้นฐานตัวเองใหม่ สิ่งที่จำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่ไม่เฉพาะด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านสติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรมด้วย ในเง่นี้ิเฮติต้องอาศัยการศึกษาซึ่งต้องสร้างทำขึ้นใหม่ และอาศัยวัฒนธรรมอันเป็นพลังสำคัญที่ขาดไม่ได้ในระดับสากล ติดตามอ่านเรื่องราวต่างๆ ของเฮติได้ในฉบับ
   
cover27-1-53  
สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง: เราจะไปทางไหน
สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง : ทางออกที่เป็นธรรม เป็นไปได้ไหมที่นานาชาติจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการแก้ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง? หาคำตอบได้จากคูริเยฉบับนี้
   
coverjune26-3-52  

ยูเนสโก คูริเย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2552
มนุษย์กับธรรมชาติ : อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

คู ริเยฉบับนี้เน้นเรื่องราวของเขตสวนชีวมณฑลแห่งใหม่บางแห่งของ 22 แห่งใน 17 ประเทศซึ่งได้เข้าร่วมเครือข่ายเขตสงวนชีวมณฑลโลกเขตสงวนดังกล่าวได้รับการ คาดหวังให้มีบทบาทต่อกรกับความเสื่อมโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญ เสียระบบนิเวศของธรรมชาติผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภาวะเมือง ใหญ่ขยายตัวรวดเร็วเป้าหมายคือเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางด้านชีววิทยาและ วัฒนธรรม และส่งเสริมวิธีการใหม่ๆเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   
 coverfeb26-2-52  
การศึกษาเพื่ออนาคต
การ ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการศึกษาซึ่งฝากความหวังไว้กับอนาคต อันเป็นวิสัยทัศน์ยาวไกลที่ต้องร่วมมือกันรับผิดชอบต่อสังคม นั่นคือการรักษาสิ่งแวดล้อม เคารพความหลากหลายทางชีวภาพ และสิทธิมนุษยชน คูริเยฉบับนี้จึงนำเสนอโครงการการศึกษาอย่างยั่งยืนที่เห็นผลได้จริงในบาง ประเทศ และยังมีบทความเรื่องการรู้หนังสือเพื่อการพัฒนาของเจ้าหญิงลอเรนเชี่ยนแห่ง เนเธอร์แลนด์ด้วย

+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   

coveroct26-1-52

 

ยูเนสโก คูริเย ปีที่ 26  ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มกราคม 2552

การศึกษา : หนทางที่ถูกปิดกั้น
ฉบับ พิเศษออนไลน์ของยูเนสโกนำเสนอรายละเอียดบางกรณีของรายงานติดตามผลการดำเนิน งานการศึกษาเพื่อปวงชนในระดับโลก ประจำปี 2552 ซึ่งพบว่ายังมีเด็กๆ อีกหลายคนทั่งโลกที่ต้องเผชิญอยู่กับความยากจน และปัญหานี้ก็เป็นอุปสรรคสำคัญที่ปิดกั้นหนทางสู่การศึกษา

+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   
 

coverjun25-3-51

 

ยูเนสโก คูริเย ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2551

การรู้หนังสือคือยาขนานเอก

วัน ที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี 2008 ยูเนสโกได้กำหนดหัวข้อไว้ว่า การรู้หนังสือคือยาขนานเอก คูริเยฉบับนี้ขอนำเสนอโครงการเกี่ยวกับการรู้หนังสือของประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับรางวัลจากยูเนสโกประจำปีนี้ การขจัดความไม่รู้หนังสือยังคงเป็นภารกิจสำคัญของหลายประเทศและยูเนสโก

+ ฉบับภาษาอังกฤษ
   
coverfeb25-2-51   
จุดวิกฤติ "จากภาวะโลกร้อน"
พบ กับมุมมองของผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2007 ต่อประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเนื่องในโอกาสปีสากลว่าด้วยโลกเรา ในเล่มจึงภูมิใจนำเสนอเรียงความที่ได้รับรางวัล รวมถึงการสอดแทรกภาพโปสเตอร์และภาพเขียนที่ได้รับรางวัลระดับนักเรียนไว้ใน บทความต่างๆ ด้วย
+ ฉบับภาษาอังกฤษ
   

 

coveroct25-1-51   
การศึกษาเพื่อปวงชน : ครึ่งทางของเป้าหมาย
เมื่อ ปี ค.ศ. 2000 ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล มากกว่า 160 ประเทศ ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกัน 6 ข้อ ในการที่จะบรรลุซึ่งการศึกษาเพื่อปวงชนให้ได้ในปี 2015 บัดนี้ปี 2007 เป็นการบรรจบครบครึ่งทางของเป้าหมายแล้ว แต่ความท้าทายยังคงมีอยู่ทั้งการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน ความเท่าเทียมทางเพศ และการรู้หนังสือของผู้ใหญ่.....ติดตามได้จากในเล่

+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   
coverjun24-3-50  

ยูเนสโก คูริเย ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2550
แหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ ร่องรอยของมนุษยชาติบนพื้นพิภพ

พบ กับการบอกเล่าเรื่องราวมรดกโลกที่คลอบคลุมทุกมุมโลก แหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ รวมทั้งแหล่งมรดกโลกที่แสดงถึงร่องรอยของมนุษย์ในยุคแรกๆ  ตลอดจนโครงการอนุรักษ์แห่งมรดกโลกระดับนานาชาติโดยยูเนสโกด้วย
+ฉบับภาษาอังกฤษ

   
cover24-2-50  

ยูเนสโก คูริเย ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 /2550
มรดกความทรงจำแห่งโลก มรดกแห่งมวลมนุษยชาติ

เปิด ตัวฉบับที่ 2 ของฉบับแปลจากออนไลน์ ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง มรดกความทรงจำแห่งโลก ท่านจะได้พบกับบทความที่น่าสนใจว่าทำไมต้องทำสำเนาดิจิตัลให้กับเอกสาร หรือ หนังสือสำคัญต่างๆ หรือเพราะเอกสารเหล่านี้คือสะพานเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและควรค่าต่อการรักษา ไว้ใช่หรือไม่ ขอเชิญติดตามเรื่องราวเหล่านี้ พร้อมกับรูปเล่มและรูปภาพอันสวยงามในเล่ม
+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   
cover24-1-50  

ยูเนสโก คูริเย ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 /2550
เด็กๆ เรียนรู้จากการเล่น

สืบ เนื่องจากการที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ปารีส ได้ยกเลิกการจัดพิมพ์วารสารยูเนสโก คูริเยในรูปเล่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 2548 เป็นต้นไป โดยได้เปลี่ยนมานำเสนอเป็นรายเดือนในรูปแบบออนไลน์แทน สต.สป. จึงได้นำฉบับออนไลน์มาแปลและจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ โดยเลือก 1 จาก 4 ฉบับ ฉบับนี้ จึงเป็นฉบับแรกตามรูปแบบที่ออนไลน์โดยยูเนสโก
+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   
covernov05  

ยูเนสโก คูริเย รูปโฉมใหม่ พฤจิกายน 2005 :

ยูเนสโกในรอบ 60 ปี
ในวาระ ครบรอบปีที่ 60 ของการก่อตั้ง นอกจากการเฉลิมฉลองวันสถาปนาในวันที่ 16 พ.ย. ยูเนสโกขอนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การได้พัฒนามาตลอดระยะเวลา 60 ปี เป็นการสรุปการเปิดตัวโครงการ ผลลัพธ์ ตลอดจนปัญหาใหม่ๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่ อีกทั้งจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอด 60 สัปดาห์
ฉบับ พิเศษฉลองครบรอบ 60 ปีนี้ จะนำเสนอรายงาน 10 หัวข้อหลัก ที่เผยให้เห็นกลไกความร่วมมือระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ในวาระครบรอบ 50  ปีของคูริเย จะเริ่มมีการแบ่งปันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และในปี 2006 คูริเยจะนำเสนอตัวเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   
covermay05  

ยูเนสโก คูริเย รูปโฉมใหม่ พฤษภาคม 2005

"มองภาพโลกในอนาคต"
ทศวรรษการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2005 - 2014)
เหตุการณ์ มหันตภัย เช่น สึนามิ ทำให้เราได้เห็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งการศึกษาและภูมิปัญญา คือ เด็กผู้หญิงชาวอังกฤษตัวเล็กๆ บนชายหาดในประเทศไทย เห็นสึนามิ และรู้ว่าคืออะไร เพราะเคยเรียนเรื่องนี้ที่โรงเรียน จึงได้แจ้งเตือนภัยทันเวลา ส่วนชาวมอแกนบนเกาะสุรินทร์อาศัยภูมิปัญญา จนสามารถหลบหนีคลื่นยักษ์ได้อย่างปลอดภัย สึนามิและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้เราต้องวิเคราะห์ในหลายๆ มิติ บรรดาตัวแทนทุกประเทศทั่วโลกมีฉันทามติให้สหประชาชาติจัดโครงการ ทศวรรษการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2005 - 2014) ขึ้น โดยให้ยูเนสโกเป็นหัวหอกในภารกิจนี้ แน่นอนว่ายูเนสโกคงไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งอนาคตได้ แต่จิตสำนึกและกิจกรรมที่ยูเนสโกกระทำอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เราบรรลุเป้า หมายแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ ได้สำเร็จในปี 2015 ก็อาจเป็นได้
+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   
coveroct04  

ยูเนสโก คูริเย รูปโฉมใหม่ ตุลาคม 2004

การศึกษา วัคซีนป้องกันเอชไอวี/เอดส์

สอง ทศวรรษให้หลังอบุติการณ์โรคเอดส์ คูริเยขอถือโอกาสนี้ทบทวนความเป็นไปโดยอุทิศ 'แฟ้มข้อมูล'ประจำฉบับ เพื่อสร้างความกระจ่างบางมิติในเรื่องมหันตภัยเอดส์ให้กับผู้อ่าน การปรับปรุงวิธีบำบัดรักษา คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดทอนความเสียหาย แต่ปัจจัยหลักในการสะกัดกั้นการแพร่กระจายของโรคร้ายอยู่ที่การปฏิบัติตัว และการศึกษาในเชิงป้องกัน ซึ่งได้ถูกถ่ายทอดผ่านการระดมพลในทุกระดับ โดยมีเรื่องราวมากมายที่รายงานจากประเทศไทย บราซิล แอฟริกาใต้ และยูกันดา เป็นประจักษ์พยานในเรื่องนี้อย่างแจ่มชัดทีเดียว
+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   

 

coverapr04  

เดือน กันยายน 2004 มีการพบปะกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนภาครัฐ และประชาคม กันที่มอริเชียส เพื่อประเมิน สภาวการณ์ของรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กของโลก ซึ่งเป็นการพบปะการประชุมที่ต่อเนื่องจากการประชุมที่บาร์เบดอส และตระหนักว่าเกาะเหล่านี้ตกอยูในสภาพเปราะบางอย่างมาก ผู้สื่อข่าวคูริเยได้เดินทางไปมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อสำรวจว่าประชากรบนเกาะใน ภูมิภาคนั้นรับมือได้ดีเพียงใดกับปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาสังคม และวัฒนธรรม ที่พวกเขาต้องเผชิญ

+ ฉบับภาษาอังกฤษ

   

 coveroct03  
"น้ำเพื่อผู้คน น้ำเพื่อชีวิต"
"ในบรรดาวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและทางสังคมที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ วิกฤตการณ์เรื่องน้ำนับเป็นหัวใจของความอยู่รอดของทั้งมนุษย์และผืนพิภพ" นี่คือถ้อยแถลงของนายโคอิชิโระ มัตซึอุระ ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโก ในวาระการเปิดตัว "รายงานว่าด้วยการพัฒนาสภาวการณ์น้ำของโลก" เมื่อต้นปี 2003 รายงานฯ ชี้ให้เห็นถึงความเฉี่อยชาทางการเมืองในวิกฤตเรื่องน้ำ ทั้งนี้เพราะแทบจะไม่มีเป้าหมายใดเลยที่สัมฤทธิ์ผล

ปี 2003 ซึ่งเป็นปีสากลว่าด้วยน้ำจืด ยูเนสโกร่วมกับหน่วยงานในเครือสหประชาชาติที่ดูแลด้านเศรษฐกิจและสังคม ตั้งปณิทานมั่นในอันที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของบรรดาประเทศที่ กำลังพัฒนาเพื่อแก้ไขวิกฤติเรื่องน้ำ
ภารกิจการให้ข้อมูล ให้การศึกษา ฝีกอบรมนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการเรื่องน้ำ นับว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับความเป็นความตาย ความอยู่รอดขอมวลมนุษย์
+ ฉบับภาษาอังกฤษ
   
special-dialoguejan03  

ยูเนสโก คูริเย รูปโฉมใหม่ ฉบับพิเศษ  มกราคม 2003

"ปีแห่งการปฏิสัมพันธ์ข้ามอารยธรรม"
เนื่อง ในโอกาศที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ ปี ค.ศ. 2001 เป็น "ปีแห่งการปฏิสัมพันธ์ข้ามอารยธรรม"(Year of Dialogue among Civilazations) และองค์การ UNESCO ก็เป็นองค์การหนึ่งที่ได้เข้าร่วมส่งเสริมปีแห่งการปฏิสัมพันธ์ข้ามอารยรรม ดังกล่าว โดยผ่านการดำเนินงานขององค์การฯ เช่น การประชุม สัมมนา รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย ภายในเล่มผู้อ่านจะพบกับเนื้อหาการปฏิสัมพันธ์ข้ามอารยธรรมในงานสาขาต่างๆ ของยูเนสโก ทั้งในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสาร
นอก จากนี้ คูริเยฉบับพิเศษนี้ ยังเป็นที่ระลึกสำหรับไมเคิล บาร์ทัน บรรณาธิการของวารสารยูเนสโก คูริเย ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2003........พลัง ความสามารถและความอุตสาหะของเขาจะเป็นที่ระลึกตลอดไป
*ฉบับนี้ไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย เนื่องจากเป็นฉบับพิเศษ
   
coverapr03   จาก การประชุมการศึกษาโลกดาการ์ในปี 2000 มี 164 ประเทศ ได้แสดงเจตจำนงว่าจะจัดการศึกษาเบื้องต้นให้แก่เด็กทุกคนทั่วทุกหนภายในปี 2015 นั้นความคืบหน้าจากแนวโน้มปัจจุบันคาดว่า อาจมีถึง 70 ประเทศที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้ ซึ่งได้แก่ประเทศในอนุภูมิภาคซาฮาร่าในแอฟริกา บังกลาเทศจีน อินเดีย และปากีสถาน โดยทั้งสี่

ประเทศนี้ มีจำนวนประชากรผู้ไม่รู้หนังสือรวมกันเท่ากับร้อยละ 61 ของจำนวนประชากรผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือทั่วโลกในปัจจุบันยูเนสโก คูริเยจึงร่วมกับคณะผู้สื่อข่าวนานาชาติจากหนังสือพืมพ์ The Time ในลอนดอน พิจารณาถึงปัญหา อุปสรรค ที่ต้องฝ่าฟันในทศวรรษแห่งการรู้หนังสือของสหประชาชาติ (2003-2012) และได้พบว่าวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างคนให้รู้หนังสือเช่น การเชื่อมโยงการฝึกการอ่านเขียนให้เข้ากับกิจกรรมหลักในชีวิตประจำวันซึ่ง ได้ผลดีพอสมควรกับประเทศต่างๆ และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่สองประเทศในนั้นคือบังกลาเทศ และอินเดีย

+ ฉบับภาษาอังกฤษ
   
coveroct02   องค์ การยูเนสโกซึ่งเป็นผู้ผลิตวารสารยูเนสโก คูริเย ได้กำหนดให้วารสารมีกำหนดออกสู่สายตาของผู้อ่านปีละ 2 ฉบับ (จากเดิมปีละ 12 ฉบับ) และได้ส่งให้ประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโกจัดแปลและพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การยูเนสโก และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกับองค์การยูเนสโก จึงได้จัดแปลและพิมพ์เผยแพร่สู่ห้องสมุดของโรงเรียน หน่วยงานราชการ รวมทั้งเอกชนจำนวนหนึ่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นจำนวน 10,000 สมาชิก
ฉบับนี้  เป็นฉบับเต็มรูปแบบฉบับแรกของคูริเยรูปโฉมใหม่ และโฟกัสไปในเรื่องของอัฟกานิสถานในแง่มุมของมรดกของมวลมนุษยชาติ วัฒนธรรม เส้นทางแพรไหม พระพุทธรูปบามิยัน ฯลฯ "ประเทศที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรมอันน่าพิศวงที่สุด ของคูริเยได้กล่าวไว้เช่นนั้นในบทบรรณาธิการ จึงอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้อ่านลองติดตามอ่านคูริเยฉบับภาษาไทยนี้ต่อไป  
+ ฉบับภาษาอังกฤษ
   
covermay02  

ยูเนสโก คูริเย ฉบับรูปโฉมใหม่ พฤษภาคม 2002
"ถอดรหัสสู่อนาคตกาล แนวโน้ม 10 ประการแห่งศตวรรษใหม่"

องค์ การยูเนสโกซึ่งเป็นผู้ผลิตวารสารยูเนสโก คูริเย ได้กำหนดให้วารสารมีกำหนดออกสู่สายตาของผู้อ่านปีละ 2 ฉบับ (จากเดิมปีละ 12 ฉบับ) และได้ส่งให้ประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโก จัดแปลและพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การยูเนสโก และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกับองค์การยูเนสโก จึงได้จัดแปลและพิมพ์เผยแพร่สู่ห้องสมุดของโรงเรียน หน่วยงานราชการ รวมทั้งเอกชนจำนวนหนึ่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นจำนวน 10,000 สมาชิก
สำหรับ ฉบับนี้ เป็นฉบับรูปโฉมใหม่ ซึ่งไมเคิล บาร์ทัน บรรณาธิการวารสารได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงว่ามีการเพิ่มคอลัมภ์ใหม่ประจำ ฉบับ มีการจัดทำหน้าที่พิถีพิถัน โดดเด่น อ่านง่าย ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะรู้สึกเพลินเพลินและได้สาระจากการอ่าน คูริเยรูปโฉมใหม่นี้ผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษกกระทรวงศึกษาธิการ
+ ฉบับภาษาอังกฤษ
   
     

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking