อาเซียนผลักดันปฏิญญาด้านการศึกษาสู่การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15
0557050868

การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม Four Seasons...

[more]

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking