ยูเนสโกประกาศให้ "บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์" ที่มีอายุกว่า 100 ปีเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก ("The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences)  

MOW 2013

 

ส่วนหนึ่งของบันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีทั้งหมด 16 เล่ม บันทึกไว้ช่วงระหว่างปี 2447-2547 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นล่าสุดของไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ในการประชุมของคณะกรรมการที่ประเทศเกาหลีใต้ 

โดยเอกสารเหล่านี้ เป็นการรวบรวมบันทึกความคิด ความอ่าน หรือการระดมสมองของสมาชิกสยามสมาคมที่มาจากหลายสาขาอาชีพ มีทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการระดับสูง ที่ปรึกษาชาวต่างชาติ สะท้อนภาพและมุมมองของสังคมในยุคสมัยนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และอ้างอิงได้ 

Miniute book Siam Society 001

 

สำหรับในปีนี้มีมรดกความทรงจำแห่งโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด 54 รายการจาก 40 ประเทศ โดยมีประเทศ อิสราเอล เมียนมาร์ และเนปาล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกเป็นชิ้นแรก ได้แก่

Maha Lawkamarazein or Kuthodaw Inscription Shrines ของเมียนมาร์

Niśvāsattatvasaṃhitā Manuscript ของเนปาล

- Pages of Testimony Collection, Yad Vashem Jerusalem, 1954-2004 ของอิสราเอล

ปัจจุบันมีมรดกความทรงจำแห่งโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 299 ชิ้น กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.652255254804170.1073741835.418704394825925&type=1

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Memory of the World programme : 
 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/homepage/


The listing of the Society’s Minute Books :
 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-minute-books-of-the-council-of-the-siam-society-100-years-of-recording-international-cooperation-in-research-and-the-dissemination-of-knowledge-in-the-arts-and-sciences/


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking