ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา “2021/2022 The Macao Foundation Belt and Road Scholarships”

Macao Foundation 23 4 2564
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาจาก Macao Foundation โดยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.fmac.org.mo/scholarship/5 ซึ่งสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Macao Foundation หมายเลขโทรศัพท์ : 87950920 / 87950913 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

รายละเอียดเพื่มเติม :  
กฎสำหรับการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิมาเก๊า  
 2021 Belt and Road Scholarships booklet  
 Regulation on Attribution of Scholarships of the Macao Foundation(Translation)  

 

สรุปและเรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 23 เมษายน 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking