ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2564 ประเภททุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

Teacher Training Students 5 3 2564

T2021 Interview Result 5 3 2564

**หมายเหตุ** ผู้สมัครที่สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร ฯลฯ ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (ชั้น 2) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. กรุณาส่งอีเมลยืนยันหรือปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมมายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลโดย : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking