ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563-2564

LOGOBIC

Announcement of scholarship 13 8 2563

  หมายเหตุ :
วันที่สอบ :
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
  สถานที่สอบ :
ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ
  รายงานตัว : ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น.
  เวลาสอบ : ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
  การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
  เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว :       บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

 

*********************************************************

ข้อมูล : ปาตีฮะห์ ดอเลาะ
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 สิงหาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking