ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐอินเดีย Nalanda University

nalandauniv 26 5 2563

Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2020-2022 ภายใต้กองทุน ASEAN India Cooperation Fund เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระดับประชาชนระหว่างกัน มีทุนการศึกษาจำนวน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

1) MBA in Sustainable Development and Management
2) Ecology and Environment Studies
3) Buddhist Studies, Philosophy & Comparative Religions
4) Historical Studies

NU Admissions Brochure Page 1 26 5 2563

NU Admissions Brochure Page 2 26 5 2563

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครรับทุนการศึกษาด้วยตนเองได้ที่ https://online.nalandauniv.edu.in/app/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม :
MBA in Sustainable Development and Management: https://nalandauniv.edu.in/academics/sms/
Ecology and Environment Studies: https://nalandauniv.edu.in/academics/sees/
Buddhist Studies, Philosophy & Comparative Religion: https://nalandauniv.edu.in/academics/sbs-pcr/
Historical Studies: https://nalandauniv.edu.in/academics/shs/

****************************************************

ข้อมูล : Nalanda University
แปล/สรุป : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
เรียบเรียงโดย : วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ: วันที่ 26 พฤษภาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking