ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2563 ประเภททุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

LOGOBIC

ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) ตรวจสอบรายชื่อ Click..

**หมายเหตุ** ผู้สมัครที่สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร ฯลฯ ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (ชั้น 2) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00น.
กรุณาส่งอีเมลยืนยันหรือปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมมายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 มีนาคม 2563

***********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 มีนาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking