ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563

LOGOBIC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563
(Teacher Training Students under the Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2020)

หมายเหตุ : สอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

MEXT 2020 3 2 2563MEXT1 2020 3 2 2563

****************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 กุมภาพันธ์ 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking