ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก

azerbaijan 7 1 2563

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน ให้แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization for Islamic Cooperation – OIC) และกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment Movement - NAM) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย โดยจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าตรวจลงตรา ให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ada.edu.az หรือติดต่อ Ms. Nigar Asgarova ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ (+994 12) 5969296

ผู้สมัครจะต้องยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาผ่านกระทรวงการต่างประเทศโดยจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือรัสเซียและผ่านการรับรองเอกสารมายังกองยุโรปตะวันออก กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563

อนึ่ง มหาวิทยาลัย ADA ของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2020-2021 โดยผู้สนใจจะต้องยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยฯ โดยตรงภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 มกราคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking