ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนอบรมของเจแปนฟาวน์เดชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563

The Japan Foundation 22 11 2562

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) ได้เปิดรับสมัครทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563 “Japanese Teaching Methods Program for Teachers of Specified Skilled Worker Candidates” แก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับอาชีวศึกษา ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

ทุนอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2563
ทุนอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2563
ทุนอบรมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน-17 ธันวาคม 2563

ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบ และ
จัดส่งเอกสารการสมัครได้ทั้งทางไปรษณีย์และยื่นเอกสารด้วยตนเองไปที่

ทุน Program for Teachers of Specified Skilled Worker Candidates
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 เสริมมิตรทาวเวอร์
159 ถนนอโศกมนตรี เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัคร

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาคากิ ยูคาริ (Ms. Akagi Yuri) เจ้าหน้าที่ดูแลทุนอบรมดังกล่าวของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 261 7500-4

*************************************************************

22 พฤศจิกายน 2562
สำนักความสัมพันธ์ประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking