บันทึกความเข้าใจ/กรอบความร่วมมือ

  บันทึกความเข้าใจ/ความตกลง  
     
 
  • ไทย - ญี่ปุ่น ว่าด้วยการดำเนินโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น (ภาษาอังกฤษ)

ลงนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

  ลงนามเมื่อเดือนเมษายน 2557
  ลงนามเมื่อเดือนตุลาคม 2556
 

ลงนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550

  ลงนามเมื่อเดือนพศจิกายน 2555
  ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2555
  ลงนามเมื่อเดือนตุลาคม 2555
  ลงนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2546
  ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547
  ลงนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549
  ลงนามเมื่อเดือนมีนาคม 2547
  ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2550
  ลงนามเมื่อเดือนมกราคม 2554
  ลงนามเมื่อเดือนตุลาคม 2552
  ลงนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555
  ลงนามเมื่อเดือนมิถุนายน 2550
  ลงนามเมื่อเดือนมิถุนายน 2548
  ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549

 

กรอบความร่วมมือ

 
  ลงนามเมื่อเดือนมกราคม 2546
  ลงนามเมื่อเดือนมกราคม 2546
  ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2548
  ลงนามเมื่อเดือนมกราคม 2549
  ลงนามเมื่อเดือนมีนาคม 2556
  ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2558

 

 

 อื่นๆ (หนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา)

 
  ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556
  ลงนามเมื่อเดือนมกราคม 2558
  ลงนามเมื่อเดือนเมษายน 2559

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking