บันทึกความเข้าใจ/กรอบความร่วมมือ

บันทึกความเข้าใจ/ความตกลง
  • ไทย - ญี่ปุ่น ว่าด้วยการดำเนินโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น (ภาษาอังกฤษ)

ลงนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

ลงนามเมื่อเดือนเมษายน 2557
ลงนามเมื่อเดือนตุลาคม 2556

ลงนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550

ลงนามเมื่อเดือนพศจิกายน 2555
ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2555
ลงนามเมื่อเดือนตุลาคม 2555
ลงนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2546
ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547
ลงนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549
ลงนามเมื่อเดือนมีนาคม 2547
ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2550
ลงนามเมื่อเดือนมกราคม 2554
ลงนามเมื่อเดือนตุลาคม 2552
ลงนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555
ลงนามเมื่อเดือนมิถุนายน 2550
ลงนามเมื่อเดือนมิถุนายน 2548
ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549

กรอบความร่วมมือ

ลงนามเมื่อเดือนมกราคม 2546
ลงนามเมื่อเดือนมกราคม 2546
ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2548
ลงนามเมื่อเดือนมกราคม 2549
ลงนามเมื่อเดือนมีนาคม 2556
ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2558

 อื่นๆ (หนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา)

ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ลงนามเมื่อเดือนมกราคม 2558
ลงนามเมื่อเดือนเมษายน 2559

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking