กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น แก่นักเรียนและนักศึกษาไทย โดยทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวน ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด (รวมช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่น) มีเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ผู้ได้รับทุนจะเริ่มเดินทางไปศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

    ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html และจะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-207-8504、02-696-3004 ต่อ 653

********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 พฤษภาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking