ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า หน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศอาเซอร์ไบจาน (AIDA) ประกาศมอบทุนโครงการค้นคว้าวิจัยสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ในวงเงินไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อทุน โดยเน้นสาขาครุศาสตร์และแพทยศาสตร์ สำหรับผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอของโครงการที่ประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าวไปยังกระทรวงการต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์) ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aida.mfa.gov.az

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มีนาคม 2561

โทร. 0 2628 5646 ต่อ 117


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking