ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

Download

**หมายเหตุ** ผู้สมัครที่สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร ฯลฯ ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (ชั้น 2) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00น.  
**กรุณาส่งอีเมลยืนยันหรือปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมมายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking