ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า Turkiye Diyanet Foundation ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ และ Presidency of Religious Affairs ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบกิจการด้านศาสนาของสาธารณรัฐตุรกี ได้เปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษารับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในเครือโรงเรียน International Imam-Hatip High Schools และหลักสูตรระหว่างประเทศด้านอิสลามศึกษาในคณะเทววิทยาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.diyanet.org.tr ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2560

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 เมษายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking