ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนการเปิดรับสมัครทุนระดับปริญญาตรีจะประกาศให้ทราบต่อไป สำหรับการสมัครรับทุนรัฐบาลตุรกีดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดคำแนะนำอย่างรอบคอบ โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะถูกกำหนดโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง อาทิเช่น ผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทจะต้องเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2530 และระดับปริญญาเอกจะต้องเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2525 เท่านั้น ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นชาวตุรกีหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาเดียวกันกับทุนที่จะขอรับ เป็นต้น และเมื่อกรอกข้อมูลลงระบบรับสมัครแล้วทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เลือกผู้รับทุนจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครจะไม่สามารถระบุมหาวิทยาลัยที่จะขอรับทุนดังกล่าวได้เอง ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr โทรศัพท์หมายเลข 0 850 455 0 982 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 มกราคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking