ด้วยมหาวิทยาลัย Limkokwing University of Creative Technology, Cyberjaya Campus ประเทศมาเลเซีย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน สำหรับนักศึกษาจากประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย โดยทุนการศึกษานี้ยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น นักศึกษา ที่สนใจสมัครรับทุนนี้ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Click.. และส่งใบสมัครไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

26 สิงหาคม 2559
โทร. 0 2568 5646 ต่อ 117


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking