ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาโทและเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2559
(2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for Graduate Degree )
****************

    กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ประจำปี 2559 (2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for a Graduate Degree) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบ และสามารถส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้ภายใน วันที่ 11 มีนาคม 2559

1. 2016 KGSP-G Application Guidelines (Korean)

2. 2016 KGSP-G Application Guidelines (English)

3. 2016 KGSP-G Application Forms

4. 2016 대학원장학생 선발관련 FAQ (ENGLISH-KOREAN)

5. 2016 KGSP-G University Information[Korean]-edit

6. 2016 KGSP-G University Information[English]

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กุมภาพันธ์ 2559

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking