ศูนย์พลังงานหมุนเวียนนานาชาติ (CIBiogas) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลมอบทุนการศึกษา
สำหรับหลักสูตรออนไลน์ด้านพลังงาน “Biogas Energies”

***************

    ศูนย์พลังงานหมุนเวียนนานาชาติ (International Center for Renewable Energies – Biogas: CIBiogas) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อตั้งขึ้นภายหลังจากการประชุม Rio+20 เมื่อปี 2555 ณ สวนเทคโนโลยีอิไตปู (Itaipu Technological Park) เพื่อส่งเสริมเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียน จะเปิดการเรียนการสอนทางไกลหลักสูตรด้านพลังงาน “Biogas Energies” เป็นภาษาอังกฤษ และจะมอบทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปจากประเทศแอฟริกาและเอเชียในรูปแบบการศึกษาแบบออนไลน์ จำนวน 60 ทุน ทุนละ 90 เหรียญสหรัฐ ระยะเวลาการศึกษา 3 เดือน รวม 110 ชั่วโมง ตามที่ CIBiogas มีข้อผูกพันต่อที่ประชุมสัปดาห์พลังงานชีวภาพ (Bioenergy Week) ซึ่งจัดโดยพันธมิตรพลังงานชีวภาพทั่วโลก (Global Bioenergy Partnership: GBEP) ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558
    ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.cibiogas.org/en/courses ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558 และสามารถขอรับทุนได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำกรุงเทพฯ ต่อไป แต่หากผู้สมัครลงทะเบียนภายหลังจากวันที่กำหนดดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาสำหรับหลักสูตรในรอบถัดไป โดยสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้จนถึง สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 118


************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 ตุลาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking