สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 16 กันยายน 2558 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้

ทุนระดับมัธยทศึกษาตอนปลาย 
1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน   9 ทุน
2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 35 ทุน
3. ทุน ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน   4 ทุน
4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน   3 ทุน
5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน   1 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 กันยายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking