มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ประเภท ดังนี้
1. ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว “Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)” ซึ่งเป็นทุนที่เปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันก็จะมีอาจารย์เจ้าของภาษาเข้าไปทำหน้าที่ช่วยสอนด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมีระยะเวลาการรับทุน 9 เดือน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558
2. ทุน “Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program” ซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษา อบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org หน้าแรกภายใต้หัวข้อ “Today’s Grant”

*********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 พฤษภาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking