สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครทุน “Endeavour Scholarships and Fellowships” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)
     ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครรับทุนได้ที่ http://internationaleducation.gov.au/endeavour หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 พฤษภาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking