ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2558
Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2015
-Teacher Training Students-
---------------------


ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ นั้น
บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและ มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 13.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ Click..
**หมายเหตุ**
1. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กรุณานำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาเพื่อแสดงตนด้วย ณ วันสอบ
2. กรุณาไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ก่อนเวลาเข้าสอบของตนเอง 30 นาที (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ)
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2628 5646 ต่อ 113 หรือ 0 2696 3004 / 0 2207 8504


**************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 มีนาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking