ทุนการศึกษาข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน ร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล แห่งคณะรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแบบ ให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไข ให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกส่วนราชการ เพื่อศึกษาภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะสนับสนุนค่าเทอม มูลค่าทุนละ 15,000 หยวน/ทุน และค่าที่พักให้ตลอดระยะการศึกษา มูลค่า 5,600 หยวน/คน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง
โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน ทุนที่จะได้รับ ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนหรือหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม รายละเอียดตามแนบด้านล่าง
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีนแก่ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีความประสงค์จะสมัครรับทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านเพื่อพิจารณา และส่งเอกสารหลักฐานการสมัครไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 23 มกราคม 2558 เพื่อจะได้เสนอชื่อผู้สมัครไปยังสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน พิจารณาคัดเลือกต่อไป

        ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. หมายเลขโทรศัพท์ 02 628 5646 ต่อ 113 หรือ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน หมายเลขโทรศัพท์ 02 585 5883 , 02 587 8080

ผู้สนใจสามารถดาวน์โฟลด : ข้อมูลและรายละเอียดของทุนการศึกษาแบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาภาษาจีน           

------------------------------------------


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 ตุลาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking