ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2558
2015 Korean Government Scholarship Program for International


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แจ้งว่ามหาวิทยาลัย รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลีสำหรับระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558 (2015 Korean Government Scholarship Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย http://tha.mofat.go.kr/worldlanguage/asia/tha/main/index.jsp#jstabl_ls4

ผู้สนใจสมัครคัดเลือกทุนดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย โทรศัพท์ (02)247-7537-39, (02)247-7540-41 หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

****************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 กันยายน 2557

    


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking