สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2558 (Monbukagakusho:MEXT) จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร College of Technology Students และหลักสูตร Specialized Training College Students เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นั้น
    บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว โดยมีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบ โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะเสนอรายชื่อทั้งหมดไปยังกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MEXT) เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนในขั้นตอนสุดท้าย
    สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะจัดการชี้แจงการจัดเตรียมใบสมัครให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อส่งอีเมล์ยืนยันหรือปฎิเสธการเข้ารับการชี้แจงไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ได้ที่ E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2696 3000 ต่อ 628

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้ ที่นี่

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 สิงหาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking