กระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย (Monbukagakusho : MEXT) ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนเทพลีลา ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา นั้น
บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 8.30 – 18.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อส่งอีเมล์ยืนยันหรือปฏิเสธการเข้ารับการสัมภาษณ์ไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. และขอให้นำบัตรประจำตัวเข้าสอบ (Admission Form) ไปในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการได้ ที่นี่

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 กรกฎาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking