ทุนการศึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ ปริญญาโท และปริญญาเอก
ของ Kazan Federal University
ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

********************

Kazan Federal University มีโครงการให้ทุนการศึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ ปริญญาโท และปริญญาเอก แก่นักศึกษาชาวไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สาขาวิชาที่จะให้ทุนการศึกษา
1.1 Biomedicine
1.2 Oil Refining and Petrochemicals
1.3 Advance materials
1.4 Information Technology

2. ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
2.1 ค่าเล่าเรียนตลอดช่วงระยะเวลาที่ศึกษา
2.2 ค่าเล่าเรียนภาษารัสเซีย (หากจำเป็น)
2.3 ค่าที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ
2.4 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของผู้รับทุน)
2.5 บัตรโดยสารเครื่องบิน 1 เที่ยว สำหรับเดินทางไปยังเมืองคาซาน

3. กำหนดวันปิดรับสมัคร
ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สำหรับทุนระดับผู้เชี่ยวชาญ (ระยะเวลาศึกษา 5 ปี) และปริญญาโท (ระยะเวลา 4 ปี) และภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 สำหรับทุนระดับปริญญาเอก

    ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว Gazieva Chulpan Fratovna หัวหน้าสำนักสรรหานักศึกษา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โทร +7 (843) 233 70 27 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และเว็บไซต์ http://kpfu.ru/priem รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ คลิก

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 กรกฎาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking