sema-10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2557
Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2014
-Teacher Training Students-
---------------------


      ตาม ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน รัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นั้น
     บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ สัมภาษณ์ เพื่อทำการเสนอชื่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินการคัดเลือกในขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในเดือนพฤษภาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น จำนวน 12 คน รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อทั้งหมดเดินทางไปรับฟังการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนของการ คัดเลือกรอบต่อไป พร้อมทั้งการจัดเตรียมใบสมัครที่สมบูรณ์เพื่อจัดส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องMultipurpose Hall สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2628 5646 ต่อ 113

     ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 มีนาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking