sema-10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนของทุนการศึกษาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ระดับมัธยมศึกษา 
ปีการศึกษา 2557 – 2558
……………………………

     ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสอบข้อเขียนสำหรับผู้สมัครรับทุนรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ และโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจผลการสอบข้อเขียนแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนที่มีคะแนนเกินครึ่งขึ้นไป (50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100) เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1.
เด็กชาย ยามิน ศิลปวงษา
ศานติวิทยา เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
2.
เด็กชาย กุฎุ๊บ  สิงห์ฆาฬะ
งามมานะ เขตประเวช กรุงเทพฯ
3.
เด็กชาย มะฮ์ดี  อาดำ
ท่าอิฐศึกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
4.
เด็กชาย อูมัร  ดาแก
ไมตรีจิตวิทยาทาน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
5.
เด็กชาย ภานุ  รวมศิลป์
สามัคคีบำรุง เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
6.
เด็กชาย ฮันซอละห์  อาดำ
ท่าอิฐศึกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
7.
เด็กชาย รอซาด  กาเต็มมาดี
นาวาวิทย์  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
8.
เด็กชาย นัจมุดดีน  กาซอ
นาวาวิทย์  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
9.
เด็กชาย ฮาริส  หามะ
นาวาวิทย์  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
10.
เด็กชาย ชารีฟ  ลำโสะ
นาวาวิทย์  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
11.
เด็กชาย หะนีฟ  อัชชะรีฟ
จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
12.
เด็กชาย ฟุรกรณ์ ดือเร๊ะ
อาลาวียะห์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
13.
เด็กชาย มูฮัมหมัดอามีน  เจ๊ะยอ
อามานะศักดิ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี
14.
เด็กชาย ฮัสซาน  ฝันฝา
วิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา
15.
เด็กชาย ฮาบี๊บ หีมละ
พลวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
16.
เด็กชาย ซอลาฮ  ดาหะมิ 
บ้านบือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
17.
เด็กชาย ริฟฮาน  หวันเหล็ม
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
18.
เด็กชาย บุรฮาน  เหมหมิ
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
19.
เด็กชาย ฟารุก  อุหมะ
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
20.
เด็กชาย หวันมูธัมหมัดฟาหัด สะหีม
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
21.
เด็กชาย ดาลัน สันสาคร
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
22.
เด็กชาย สุพล  แวยูโซ๊ะ
อัลกุรอานและภาษากาลามุสลอฮ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
23.
เด็กชาย นิอาริฟ  แวอุเซ็ง
อามานะศักดิ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี
24.
เด็กชาย นัสรุล  ตุหลำยะแม
สมบูรณ์ศาสตร์ อ.นาทวี จ.สงขลา
25.
เด็กชาย อาดิล  ตาเห
มัสญิดตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
26.
เด็กชาย อะห์มัด  บากา
มัสญิดตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
27.
เด็กชาย ฮูซัยฟะฮ์  ลีมะ
มัสญิดตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
28.
เด็กชาย รอมฎอน  หะยีมะสาและ
มัสญิดตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
29.
เด็กชาย ซูบัยดี  สาเล๊ะ
มัสญิดตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
30.
เด็กชาย สุภนัย  อย่างดี
บ้านด่านโลด  อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

หมายเหตุ เรียงลำดับตามเลขที่สอบ (โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย)

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หากไม่มาสอบตามกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ การแต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย

 

*************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 มีนาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking