ประกาศรายชื่อนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก
 ประจำปีการศึกษา 2556  - 2557 (15 ทุน)
..................................................

 

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของโมร็อกโก ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาไทยผู้ได้รับทุนการศึกษา  ปีการศึกษา 2556 – 2557 จำนวน 15 คน ดังต่อไปนี้

1. Temfa  Panleng
     คณะกฎหมายอิสลาม
2. Anees  Hemserm
     คณะกฎหมายอิสลาม
3. Kanjana  Hwangchoei      คณะกฎหมายอิสลาม
4. Taskeen  madharoon
     คณะกฎหมายอิสลาม
5. Tinna  Tipean
     คณะกฎหมายอิสลาม
6. Memuso  Naseem
     คณะกฎหมายอิสลาม
7. Anis  Baedoloh
     คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
8. Ruwaida  Yormin      คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
9. Afadee  Meebun      คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
10. Yusuf  Benkob      คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
11. Jirunda  Midum      คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12. Pattama Laikinorn      คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
13. Vanicha  Muenphakdee      คณะปรัชญาศาสนา
14. Sumalee  Dangpadap      คณะปรัชญาศาสนา
15. Meena  Pulsombud      คณะปรัชญาศาสนา


รัฐบาลโมร็อกโกชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป  มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวผู้พำนักในโมร็อกโก โดยกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติต้องนำหลักฐานประกอบการขอมีบัตรมาแสดง ดังนี้


1. ใบรับรองประวัติอาชญากรรม (หนังสือรับรองความประพฤติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
2. สำเนาสูติบัตร (พร้อมคำแปลภาษาฝรั่งเศสหรืออารบิก)

 

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

16 ตุลาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking