กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ
(รายละเอียด / ใบสมัคร / แนวปฏิบัติ )

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี ๑

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking