ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน EDUtech Thailand 2021

EDU Tech 10 9 2564

          EDUtech Asia ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ และนักการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน EDUtech Thailand 2021 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2564 ทั้งนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติรับเชิญเข้าร่วมการบรรยายและอภิปราย ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและทักษะในศตวรรษที่ 21”

          งาน EDUtech Asia เป็นงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2563 เป็นตัวกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ทั้งผู้สอนและสถาบันศึกษาต่างเร่งมองหาเทคโนโลยีโซลูชันเพื่อให้ remote learning (โมเดลการศึกษาที่ครอบคลุมได้ทุกพื้นที่) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารและกระตุ้นการเรียนรู้

          ทั้งนี้ ด้วยความแตกต่างทั่วทั้งเอเชีย แต่ละประเทศจึงต้องเผชิญกับความท้าทายและอยู่ในระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในตอนนี้สำหรับผู้สอนและคณาจารย์ที่จะมาร่วมแบ่งปันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่คณะผู้จัดงาน EDUtech ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้ โดยในปี 2564 คณะผู้จัดงานฯ ได้จัดซีรีส์ของอีเว้นท์เสมือนจริง (virtual event) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ภายในแต่ละท้องถิ่นขึ้น ดังนี้

• EDUtech International Schools - Virtual : 11 พฤษภาคม 2564
• EDUtech India – Virtual : 9-10 กรกฎาคม 2564
• EDUtech Indonesia - Virtual : 4-5 สิงหาคม 2564
EDUtech Thailand - Virtual : 14-15 กันยายน 2564 ***
• EDUtech Asia - In-person (Singapore) and Virtual : 9-11 พฤศจิกายน 2564
• EDUtech Philippines - Virtual : 16-17 กุมภาพันธ์ 2565
• EDUtech Malaysia - Virtual : 9-10 มีนาคม 2565

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน EDUtech Thailand สามารถลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.terrapinn.com/EDUtechThailand2021

สรุปและเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
จิตรลดา จันทร์แหยม
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 กันยายน 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking