ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ

npsc 2 8 3 2564

npsc 8 3 2564 N

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านคัดเลือกทั้ง 10 คนเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “The world is bigger and smaller than it’s ever been.” ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังสถานศึกษาทั้ง 10 คน ตามที่อยู่ที่กรอกรายละเอียดไว้ในใบสมัคร

          **หมายเหตุ** หัวข้อ (Theme) สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คือ “The world is bigger and smaller than it’s ever been.” ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ตั้งชื่อเรื่อง (Title) ที่จะพูดซ้ำกับหัวข้อ (Theme) ของสุนทรพจน์ โดยสุนทรพจน์ที่ใช้สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะต้องมีเนื้อหาที่แตกต่างจากสุนทรพจน์ที่ใช้แข่งขันในรอบคัดเลือก

          Remarks: The theme for the speech of the Grand-Final competition is “The world is bigger and smaller than it’s ever been.” This theme cannot be used as the titles of contestants’ speeches. The speech prepared for the Grand-Final must be wholly original and must be wholly different in content to the speech given at the Preliminary Round of the competition.

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking