ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 (ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM)

npsc 6 3 2564

Anoucement 2021 NPSC 6 3 2564 Page 1

Anoucement 2021 NPSC 6 3 2564 Page 2

การเตรียมตัวของผู้เข้าแข่งขันรอบ Zoom
1. หัวข้อการแข่งขัน “The world is bigger and smaller than it’s ever been.”
2. ความยาวในกล่าวสุนทรพจน์ 4.30 – 5.10 นาที
3. หลังการกล่าวสุนทรพจน์จะมีช่วงเวลาในการถาม-ตอบของคณะกรรมการ
4. ผู้สมัครยืนกล่าวสุนทรพจน์ในชุดนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาให้เห็นเต็มตัว

วิธีการเข้าแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกำหนดชื่ออุปกรณ์ที่เข้าระบบเป็น ชื่อ นามสกุล, สถานศึกษา ของตนเอง (เป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับการเข้าระบบ
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Zoom
3. เริ่มเข้าใช้งานและทดสอบระบบได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. ทั้งนี้ผู้ที่ไม่เข้าทดสอบระบบจะไม่ได้เข้าแข่งขัน
4. เข้าใช้งานโดยคลิกที่ปุ่ม Join a Meeting
5. กรอกรหัส Meeting ID หมายเลข 895 970 0753 และคลิกปุ่ม Join หรือผ่าน link : https://us02web.zoom.us/j/8959700753
6. จากนั้นทางผู้จัดการแข่งขันจะรับเข้าสู่ระบบ Zoom
7. ให้ผู้เข้าแข่งขันทดสอบระบบเสียง ไมโครโฟนและลำโพงให้เรียบร้อย และจะต้องตั้งกล้องให้เห็นเต็มตัวและชัดเจน ทั้งนี้ ไมโครโฟนจะต้องไม่ปิดหน้าผู้เข้าแข่งขัน
8. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปิดการใช้งาน Virtual Background และใช้ฉากหลังเป็นสีพื้น และห้ามมีสิ่งใดๆรบกวนขณะแข่งขัน
9. รับฟังการชี้แจงวิธีการแข่งขันจากผู้จัดการแข่งขันในเวลา 09.00 น. โดยขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้ารับฟังผ่านโปรแกรม Zoom โดยพร้อมกัน ทั้งนี้ขอให้เปิดกล้องเพื่อให้เห็นภาพผู้เข้าแข่งขันอย่างชัดเจน
10. การแข่งขันจะเริ่มในเวลา 09.30 น.
11. ภายหลังจบการกล่าวสุนทรพจน์และถาม-ตอบ ผู้เข้าแข่งขันสามารถออกจากระบบได้ทันที
12. สำหรับผู้ที่รอเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเตรียมพร้อมออนไลน์จนกว่ากรรมการจะเรียกเข้าห้องแข่งขัน

การประกาศผลการแข่งขัน
1. สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
2. ผู้ผ่านการแข่งขันจะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังสถานศึกษาของท่านตามที่อยู่ที่กรอกรายละเอียดไว้ในใบสมัคร

Schedule NPSC 6 3 2564

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนายสุเมธ อรรถพันธ์พจน์ โทรศัพท์ 087-599-1768 
และ นายฐิติ ฟอกสันเทียะ โทรศัพท์ 095-736-8835
กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking