ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “TEKNOFEST” ณ สาธารณรัฐตุรกี

TUBITAK 5 3 2564

          ด้วย The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในสาธารณรัฐตุรกีมีกำหนดจะจัดการแข่งขัน TEKNOFEST ครั้งที่ 4 โดยมีรายละเอียดการแข่งขันสรุปได้ดังนี้

1. TUBITAK ขอเชิญเยาวชนจากทั่วโลก ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 35 หัวข้อ โดยมีหัวข้อการแข่งขันสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อาทิ 1) Technology For Humanity Competition 2) Education Technologies Competition 3) Smart Transportation Competition และ 4) Biotechnology Innovation Competition เป็นต้น
2. ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยในวงเงินรวมกว่า 5 ล้านลีราตุรกีหรือประมาณ 21.14 ล้านบาท โดย TUBITAK จะจัดพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2564
3. ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://teknofest.org/en/ และยื่นใบสมัครโดยตรงได้ที่ https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/en/accounts/login/?next=/tr/ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

ข้อมูล : ปาตีฮะห์ ดอเลาะ
จิตรลดา จันทร์แหยม
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 มีนาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking