ขอเชิญข้าราชการผู้สนใจสมัครโอน ย้าย เข้าปฏิบัติงานในสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

officials transfer 22 2 2564

          สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับย้าย / โอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หมดเขตวันรับสมัคร 22 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังแนบ Click..

ข้อมูล : สิริกาญจน์ ทวีแก้ว
นฤมล สุวรรณเนตร
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking