กรมการศาสนาเปิดตัว E–book หลวงปูมั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาส 150 ปีชาตกาล

Venerable Phra Acharn Mun Bhuridatta 12 10 2563

          กรมการศาสนาเปิดตัว E–book ท่องเที่ยวเส้นทางบุญ อดีตสู่ปัจจุบัน ตามรอยธรรม หลวงปูมั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาส 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี พ.ศ. 2563 - 2564 ผู้ที่สนใจสมารถเข้าชมเว็บไซต์ E-book ได้ที่นี่ Click..

**********************************************

กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 กรกฎาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking