ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards ประจำปี 2021

LOréal UNESCO For Women 24 4 2563

L’Oréal Foundation ร่วมกับองค์การยูเนสโก ได้เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและรับรางวัล L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards ประจำปี 2021 จำนวน 5 คน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล คนละ 100,000 ยูโร เพื่อเป็นทุนในการพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.forwomeninscience.com/en/awards ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

************************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 เมษายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking