ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของ Bukhara State University สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน


logo buxoro univer 6 9 2562

                สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของ Bukhara State University ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ Vatel Tourism and Hotel Management School ประเทศฝรั่งเศส Holon Institute of Technology ประเทศอิสราเอล Gunadarma University ประเทศอินโดนีเซีย Lomonosov Moscow State University และ Kazan Federal University ประเทศรัสเซีย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.buxdu.uz

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

*********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 กันยายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking