ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม International Symposium of Foreign Language Learning (AISOFOLL) ครั้งที่ 10

Banner web AISOFOLL 10 8 5 2562ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษา ของซีมีโอ (ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้งว่า จะจัดให้มีการประชุม International Symposium of Foreign Language Learning (AISOFOLL) ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Taking Students’ Thinking to Higher Levels Through Creative Language Teaching” ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2562 ณ Grand Savero Hotel เมืองโบกอร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาในปัจจุบัน

ในการนี้ ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษาขอเชิญครูผู้สอนภาษา ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักวิจัยด้านการศึกษา ส่งผลงานบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมดังกล่าวไปยังผู้จัดภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ซึ่งผู้จัดจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความโดยตรงไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aisofoll.qiteplanguage.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 พฤษภาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking