ด้วย สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทยมีหนังสือแจ้งว่า สาธารณรัฐอุซเบกิสถานมีกำหนดจัดการแข่งขัน the Mirzo Ulugbek International Olympiad ในสาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองซามาร์คานด์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2675 3995 – 6 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ Click..

******************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 มิถุนายน 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking