สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่ง Senior Officer, Education, Youth and Sports Division ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
         ผู้สนใจสามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียด รวมถึงดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://asean.org/opportunities/vacancies-asec/ และส่งเอกสารรับสมัครได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2561

*************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 ธันวาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking