ศูนย์ซีมีโออินโนเทค ประเทศฟิลิปปินส์ ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ (Massive Open Online Course : MOOC) หัวข้อ “Teach on : Keeping the Passion Alive” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการสอนให้กับครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะเริ่มอบรมในวันที่ 29 มกราคม 2561 ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
        ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยลงทะเบียนผ่านระบบ Knowledge Education and Exchange Platform (KEEP) ที่เว็บไซต์ http://www.keep.edu.hk ซึ่งศูนย์ซีมีโออินโนเทคได้เปิดรับสมัครแล้ว
        สำหรับข้อมูลของหลักสูตร  สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Facebook Page teachoninnotechmooc

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 ธันวาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking