ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยแจ้งว่า Higher Education Commission of Pakistan กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการศึกษาในรูปแบบ Self Finance Scheme (SFS) ประจำปีการศึกษา 2017 - 2018 ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของปากีสถานในแต่ละสาขา (แบบจำกัดที่นั่ง) ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้เรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Click.. และสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.hec.gov.pk/site/sfs ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

10 ตุลาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking