ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยแจ้งว่า มหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET) ได้จัดสรรที่นั่งให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2017 – 2018 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวนประเทศละ 10 ที่นั่ง แต่รวมไม่เกิน 26 ที่นั่ง โดยผู้เรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:www.buet.ac.bd และส่งใบสมัครโดยตรงไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรวบรวมส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

10 ตุลาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking